Σύστημα BUS (Έξυπνο Σπίτι)

Μία από τις τελευταίες τάσεις στη διαχείριση της ηλεκτροδότησης ενός σπιτιού ή ενός χώρου εργασίας προτείνει την τεχνολογία BUS. Πρόκειται για τη συγκέντρωση όλων των ηλεκτρολογικών λειτουργιών σ’ ένα καλώδιο που συνδέεται στον κεντρικό πίνακα και σ’ ένα κεντρικό σύστημα διαχείρισης που μπορείτε να έχετε στον υπολογιστή ή στο κινητό σας.

Με το σύστημα BUS μπορείτε να διαχειριστείτε:

  • Το φωτισμό
  • Τον κλιματισμό
  • Τα συστήματα ασφαλείας
  • Τις ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις

 

Τα πλεονεκτήματα του συστήματος BUS  περιλαμβάνουν:

  • Εύκολη διαχείριση
  • Ασφάλεια
  • Αξιοπιστία
  • Οικονομία
  • Απόλυτο έλεγχο

 

Τα πλεονεκτήματα της εγκατάστασης του συστήματος BUS είναι βέβαια πολύ περισσότερα και θα το καταλάβετε μιλώντας μ’ έναν από τους καταρτισμένους και ενημερωμένους ηλεκτρολόγους της Santo Solar στη Σαντορίνη για όλες τις λεπτομέρειες που αφορούν το σύστημα.