Πιστοποιητικά ΔΕΔΔΗΕ

Η εταιρεία “Santo Solar”, Φύτρος Δαμιανός & ΣΙΑ E.E. αναλαμβάνει τη μελέτη για τη χορήγηση πιστοποιητικών ΔΕΔΔΗΕ που είναι απαραίτητα για την παροχή ρεύματος στο κτίριο σας.
Οι άνθρωποι της “Santo Solar” είναι εξειδικευμένοι Ηλεκτρολόγοι Εγκαταστάτες και μπορούν υπεύθυνα και άμεσα, μετά από λεπτομερή μελέτη, να σας ετοιμάσουν την Υπεύθυνη Δήλωση Αδειούχου Εγκαταστάτη.
Επίσης, σε περίπτωση που υπάρχει ανάγκη για τον επανέλεγχο της ηλεκτρολογικής εγκατάστασης του κτιρίου, οι ηλεκτρολόγοι της “Santo Solar” στη Σαντορίνη είναι πάντα έτοιμοι να ελέγξουν και να σας παρέχουν όλες τις απαραίτητες συμβουλές και γνωματεύσεις για την επανέκδοση του πιστοποιητικού της ΔΕΔΔΗΕ, αλλά και την ασφαλή λειτουργία της ηλεκτρολογικής σας εγκατάστασης.