Ηλεκτρολογικές Εγκαταστάσεις

Ο βασικός κορμός των εργασιών της “Santo Solar”, Φύτρος Δαμιανός & ΣΙΑ E.E. επικεντρώνεται στις ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις φωτισμού και κίνησης κτιρίων. Με κέντρο το νησί της Σαντορίνης, αλλά και με ανάληψη εργασιών σε όλες τις Κυκλάδες, οι εξειδικευμένοι ηλεκτρολόγοι της “Santo Solar” αναλαμβάνουν τις ακόλουθες ηλεκτρολογικές εργασίες.

Γενικές ηλεκτρολογικές υπηρεσίες:

 • Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις οικιών, επαγγελματικών χώρων
 • Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις Ισχυρών και Ασθενών Ρευμάτων
 • Ανακαίνιση ηλεκτρικών εγκαταστάσεων οικιών και καταστημάτων
 • Ηλεκτρολογικός έλεγχος και συντήρηση εγκατάστασης
 • Μελέτη και Εγκατάσταση γεννητριών και σέρβις στον ηλεκτρολογικό τομέα
 • Σωληνώσεις
 • Θεμελιακή γείωση και αλεξικέραυνα
 • Ολοκληρωμένη εγκατάσταση κεντρικού UPS
 • Επαγγελματικός φωτισμός
 • Ηλεκτροφωτισμού εξωτερικών χώρων
 • Κίνησης σε κτίρια
 • Καλωδιώσεις (Δομημένη καλωδίωση)
 • Ηλεκτρολογικούς πίνακες
 • Καταγραφή μετρήσεων
 • Έλεγχο λειτουργίας
 • Μελέτη φωτισμού

 

Γρήγορα και αποτελεσματικά μπορούμε να αναλάβουμε την τοποθέτηση:

 • Φωτιστικών σωμάτων, ανεμιστήρων οροφής
 • Θυροτηλεοράσεων, θυροτηλεφώνων
 • Ηλεκτρικών συσκευών

 

Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις για την προστασία του κτιρίου:

 • Εγκατάσταση γραμμών τηλεφώνων, δικτύων, τηλεόρασης, δορυφορικών και πυρανίχνευσης
 • Αντικεραυνικά συστήματα
 • Σταθεροποιητές τάσης
 • Πρίζες ασφαλείας
 • Θεμελιακή γείωση
 • Ελέγχο πρόσβασης
 • Εγκατάσταση συναγερμού
 • Εγκατάσταση κλειστού κυκλώματος τηλεόρασης με κάμερες και βιντεοσκόπηση (μόνο καλωδίωση)
 • Εγκατάσταση πεδίων πυκνωτών για εξοικονόμηση ενέργειας

 

Επίσης οι ηλεκτρολόγοι της εταιρείας αναλαμβάνουν το φωτισμό ειδικών χώρων και κατασκευών όπως:

 • Φωτισμός ασφαλείας
 • Εξωτερικός φωτισμός επαγγελματικού χώρου
 • Φωτισμός κήπου